История на РМЗ-2001 АД

 "РМЗ - 2001" АД  -  ПЛОВДИВ        

 Акционерно Дружество "Ремонтно Механичен Завод - 2001" е създадено на 18 април 2001 г. като наследник и приемник на Ремонтно Механична База на "КЦМ" АД гр.Пловдив, която е пусната в действие през 1960 г. 


 Основната дейност на предприятието е производство на резервни части и нестандартно оборудване за предприятия от металургията, химическата промишленост, машиностроенето, строителството, селското стопанство, бита и др. 


 През изминалите 20 години наш основен клиетн и партньор е КЦМ АД. Работим и за редица предприятия от различни отрасли, като производството на алуминиеви сплави, производството на машини за тютюневия сектор, производството на акумулатори и др.